Centralni objekt "Izvor"
Tel.: 044 / 815 134

Područni objekt "Slap" u ulici I.B. Mažuranić
Tel.: 044 / 813 160

Pod. obj. Kapljica u ulica D. Petrovića
Tel.: 044 / 816 134

Pod. objekt "Duga" u ulici Z. Kuhara bb
Tel.: 044 / 813 572

  Pošaljite nam e-mail:

  Dječji vrtić Petrinjčica, centralni objekt Izvor: 044 / 815 134, područni objekt Slap u ulici I.B. Mažuranić: 044 / 813 160,
područni objekt Kapljica u ulici D. Petrovića: 044 / 816 134, područni objekt Duga u ulici Z. Kuhara bb: 044 / 813 572